top of page

[#黃店-上環] 健康蒸飯之選 天天不同 賣曬就冇 家的味道

上環 - 長龍食府

每當想食得冇咁油膩想飲湯 總會想起這間店 健康蒸飯 日日唔同 有時遲左種會賣曬 真材實料的味道 沒有很花巧 蒸餸雖然好似好簡單 但有質素 唔係得肥肉既就好難保持唔老 感覺係家的味道 祝願黃店天天長龍 金銀蒜蒸雞翼 ($52) 👍 生蒜同炸蒸加D 鼓油已經好野味 👍 蒸雞翼好怕會肉質變都好軟就會老 👉佢又未去到咁軟 介有D彈性 而且個汁撈飯好正 推介指數: ⭐⭐⭐⭐/5 沙參玉竹煲瘦肉 (加購) 👍未算係好老火湯個種咁濃 👍相對似燉湯咁清甜 冇味精 好健康 推介指數: ⭐⭐⭐⭐/5 💁服務: 自助式 ⛲環境: 鋪位比較細 好多一人座位 -------------------- Overall 評分時間(每項最高5分): 💚食物:👍👍👍👍 💛環境:👍👍👍👍 💙抵食程度:👍👍👍👍👍 (所有評分係由 價格同相關質素之比例) 總結: 08 /10⭐ [冇得唔試] -------------------- P.S. 給你小資訊: Hokoguide 香港街」合作,有手足步兵幫手送外賣 山下黃舍 HKEconRim」合作 -- 中西區黃色經濟區 儲印花計劃 -------------------- ℹ️ 餐廳資料: 長龍食府 地址: 上環畢街11號地下 電話: 25432448 FB: https://www.facebook.com/changlongshifu -------------------- #yyfood #yy8star #YY中上環 #健康 #蒸飯 #上環 #靚湯 #雞翼

ความคิดเห็น


bottom of page